top of page

Kõpu külade arengukava materjalid.

 

Slaid1.JPG

Slaid1.JPG

Slaid2.JPG

Slaid2.JPG

Slaid3.JPG

Slaid3.JPG

Slaid4.JPG

Slaid4.JPG

Slaid5.JPG

Slaid5.JPG

Slaid6.JPG

Slaid6.JPG

Slaid7.JPG

Slaid7.JPG

Slaid8.JPG

Slaid8.JPG

Slaid9.JPG

Slaid9.JPG

Slaid10.JPG

Slaid10.JPG

Kodanikuühiskonna Sihtkapital aitab kaasa Kõpu kandi arengule

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas vabakuühenduste arenguhüppe 2015. aasta esimesest taaotlusvoorust MTÜ Kõpu piirkonna arendusseltsi Valguskiir projekti “Kõpu poolsaare piirkonna arendamine läbi MTÜ Valguskiir uue arengukava”.

Toetuse summa on 6658,40 eurot, seltsi omapanus 862,80 eurot ja projketi kogumaksumus 7521,20 eurot.

Projekti üldeesmärk on Kõpu poolsaare kogukonna elujõulisuse ja kaasatuse suurenemine läbi uue koostatava arengukava ja selle koostamise protsessi kaudu.

Projekt on suunatud kõigile Kõpu poolsaare külade elanikele. Kokku on piirkonnas 23 küla ja üle 200 püsielaniku, lisaks suur hulk suvehiidlasi-suvilaomanikke.

Mõistes laiapõhjalise koostöö vajalikkust ja soovides anda oma panuse oma kogukonna sidususe kasvule, peab selts vajalikuks uuendada Kõpu piirkonna arendusseltsi Valguskiir arengukava. Senine kehtis kuni 2013. aastani.

Koos arengukavaga valmib seltsi taastatud ja hallatava Kõpu rahvamaja nn äriplaan, et arendada rahvamajast Kõpu piirkonna arendus- ja huvikeskus.

© 2023 by Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir. 

bottom of page